Általános szerződési feltételek

Kérjük, kattintson a megfelelőre.

 

Általános szerződési feltételek

magánszemélyeknek

A Webáruház használatával Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket („ÁSZF”), továbbá a Webáruház honlapján szintén elérhető adatkezelési tájékoztatót. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatót, amennyiben pedig ezen dokumentumok valamelyike által meghatározott feltétellel nem ért egyet, kérjük, ne vegye igénybe a Webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatásokat illetve hagyja el a weboldalt. A jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Értelmező rendelkezések
Eladójelenti a Swimwear Company Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98. 2/14.; cégjegyzékszám: 09-09-019448; adószám: 22784845-2-09; e-mail cím: info@seachili.com; telefonszám: +36 70 6104702;
Weboldaljelenti az Eladó honlapját, azaz a kreativvonalak.hellowp.dev internetes oldalt;
Webáruháza Weboldalon található felület, amely az Eladó termékeit és szolgáltatásait jeleníti meg;
Felhasználójelenti azt a természetes személyt vagy jogi személyt, aki a Webáruházat és annak felületét használja;
Ügyféljelenti azt a Felhasználót, aki a Webáruházra regisztrál, ezt követően pedig Saját fiókkal rendelkezik;
Vásárlójelenti azt a 18. életévét betöltött Ügyfelet, aki a Webáruházon, Saját fiókján keresztül az Eladó által kínált Terméket megrendeli
Saját fiókjelenti a saját név, e-mail cím és jelszó megadásával regisztráció útján létrehozott fiókot, melyeken keresztül a Vásárló rendeléseket adhat le;
Kedvencekjelenti az Ügyfél által kiválasztott azon Termékek listáját melyek elérhetőségéről, áráról a későbbiekben értesítést kíván kapni. Ezen termék- és szolgáltatáslista a Kedvencek menüpontban érhető el. A Kedvencekről szóló értesítések Kereskedelmi értesítésként jutnak el az Ügyfélhez;
Kosárjelenti az Ügyfél, Vásárló által kiválasztott azon Termékeket, melyeket meg kíván vásárolni;
Termékjelenti az Eladó által a Webáruházon az Ügyfél, Vásárló számára eladásra kínált terméket;
Szerződésjelenti az Eladó és a Vásárló között jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti megállapodást a Webáruházon megjelenített és eladásra kínált Termékek vonatkozásában, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül;
Tartalomjelenti a Webáruházon megjelenített valamennyi tartalmat (így különösen, de nem kizárólagosan tény, adat, információ, kép logó, videó);
Megrendelésjelenti a Vásárlónak a Webáruházon kínált Termékre vonatkozó, az Eladóhoz címzett jognyilatkozattal tett vételi ajánlatát és annak az Eladó általi elfogadását, e-mail útján küldött visszaigazolás formájában;
Hírlevélaz Eladó az Ügyfél által megadott e-mail-címre a Webáruházon eladásra kínált Termékekről, illetve a Webáruházzal kapcsolatos információkról tájékoztatásokat, értesítéseket küld az Ügyfél számára hírlevél formájában, a feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a Hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével;
Értékelésjelenti a Vásárló valamely eladásra kínált Termék vonatkozásában alkotott írásbeli véleményét;
Minősítésjelenti a Vásárló valamely eladásra kínált Termék vonatkozásában alkotott értékelését, a Termék alatt elhelyezett értékelő csillagok formájában;
Hozzászólásjelenti az Értékeléshez, vagy más Hozzászóláshoz fűzött írásbeli véleményt;
Kereskedelmi értesítésjelenti egyrészt az Ügyfél által a Kedvencek között elhelyezett Termékekről szóló információkat, továbbá az Eladó által az Ügyfél, Vásárló számára nyújtott valamennyi információt, mely e-mail, SMS, illetve a Webáruházon útján érkezik.
2. Weboldal működése

A Weboldalt az Eladó üzemelteti és azon a saját termékeit jeleníti meg és kínálja eladásra. A Termékek vonatkozásában a szerződés az Eladó és a Vásárló között jön létre. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogok az Eladónál közvetlenül érvényesíthetők.

3. A webáruházban megrendelhető termékek és szolgáltatások

A Webáruházon eladásra kínál Termékek kategóriái jellemzően a következők:

(i) fürdőruhák;
(ii) kiegészítők;

A Weboldalon termékkörönként böngészhet a Felhasználó a Webáruházban kínált Termékek között, amelyek elsősorban képi megjelenítéssel szerepelnek a Webáruházon. A képekre kattintva a Felhasználó bővebb információt kaphat az adott Termék áráról, a Terméket korábban már megvásárló Vásárlók elégedettségéről, a Termék méretéről, stb. Amennyiben további információra lenne szüksége, az Eladó által megadott ügyfélszolgálati telefonszámon adott esetben bővebb tájékoztatást kaphat.

Az Eladó törekszik az egyes Termékeknek a Weboldalon történő minél pontosabb képi megjelenítésére, azonban a megtekintéshez használt informatikai eszköz műszaki jellemzői illetve színfelbontása miatt előfordulhatnak eltérések a Termék Weboldalon található fotója illetve a Termék valós tartalma között. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldalon szereplő képek a fentiekben leírt oknál fogva hiányosak, ugyanis ezek a képek kizárólag illusztrációként szolgálnak.

4. Az adásvételi szerződés feltételei

A Webáruházon az Eladó által kínált Termékek megvásárlására kizárólag regisztrációt követően, Saját fiókkal való rendelkezés esetén van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott Termék megrendelésével elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott felhasználási feltételeket, és tudomásul veszi, hogy közte és az Eladó között szerződés jön létre, amelyre a jelen ÁSZF, továbbá a Ptk. rendelkezései irányadók.

5. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, az első vásárlás alkalmával, vagy azt megelőzően szükséges megadnia a következő, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat:

(i) név;

(ii) e-mail cím;

(iii) telefonszám;

(iv) felhasználónév;

(v) jelszó;

(vi) a szállításhoz és a számlázhoz szükséges adatok.

A regisztráció véglegesítésének feltétele a jelen ÁSZF, továbbá az adatkezelési tájékoztató feltételeinek elfogadása. A regisztrációt az Eladó e-mailben visszaigazolja, ezt követően felhasználóneve és jelszava megadásával beléphet a Saját fiókba, és rendeléseket adhat le. Az Ügyfél köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során az Ügyfél felhasználóneve és jelszava helyes megadását követően az Ügyfél adatai jogosulatlan harmadik személyek birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Eladó semminemű felelősséget nem vállal. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, így egy e-mail címet csak egyszer lehet megadni. A regisztráció önmagában az Ügyfél számára kötelezettségekkel nem jár.

6. Vételi ajánlat, megrendelés, a megrendelés feldolgozása

Amennyiben egy Terméket meg kíván rendelni, az adott Termék képénél a „Kosárba” gombra kattintva a kiválasztott Terméket elhelyezheti a Kosárban. A Kosár tartalmában elhelyezett Termékek 15 (tizenöt) percig állnak a Vásárló rendelkezésére, ezt követően a Kosár automatikusan frissül (kiürül) és a Vásárlónak újra ki kell választania a megrendelni kívánt Terméket. Amennyiben a rendelkezésre állási idő lejárta miatt a Kosárban elhelyezett Termék az újbóli kiválasztás során már nem elérhető, az Eladót e tekintetben semminemű felelősség nem terheli.

A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a vételi ajánlat véglegesítését.

A Kosár tartalma a Kosár menüpont segítségével bármikor ellenőrizhető, szerkeszthető, a megadott tételek mennyisége módosítható, az egyes tételek törölhetők.
A Kosár összeállítását követően a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat szükséges megadni, valamint a fizetési és az átvételi módot kell kiválasztani.  A „Megrendelem” gomb megnyomásával a vételi ajánlat megtétele véglegesítettnek minősül. A vételi ajánlat véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF illetve az adatkezelési tájékoztatót ismeri, azok tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, a Megrendeléshez szükséges, általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Eladó a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, továbbítsa, kezelje, szükség esetén a Vásárlóval az Eladó felvegye a kapcsolatot a Vásárló által megadott elérhetőségek valamelyikén. A vételi ajánlat Véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén pedig az Eladó a Megrendelés teljesítését megtagadhatja.

A vételi ajánlatok feldolgozása munkanapokon reggel 8:00-tól délután 17:00 óráig tart. A vételi ajánlat feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség vételi ajánlat megtételére, annak feldolgozására azonban ebben az esetben a következő munkanapon kerül sor.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban harmadik személy szolgáltatásait vegye igénybe, a Vásárló előzetes, vagy utólagos tájékoztatásával. Ehhez a Vásárló hozzájárulása nem szükséges, ugyanakkor az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlóval kötött Szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

Az Eladó a véglegesített Megrendelést emailben visszaigazolja vagy az Ügyfél vételi ajánlatát emailben elutasítja. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló email útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz email útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Az Eladó jogosult az Ügyfél vételi ajánlatát visszautasítani

(i) fizetőképességi garanciák hiányában;

(ii) hiányos vagy hibás Megrendelés esetén;

(iii) készlethiány esetén.

A fentieken túlmenően az Eladó jogosult visszautasítani olyan Ügyfél vételi ajánlatát, akivel annak korábban leadott Megrendelése alapján perben vagy vitában áll, illetve minden olyan Ügyfélét, akit az Eladó alkalmatlannak talál többek között azért, mert a jelen ÁSZF-ben foglalt, online vásárlásra irányadó szabályokat megsértette, illetve olyan Ügyfelet, aki tudomása szerint korábban bármilyen csalárd ügyletben részt vett.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél vételi ajánlatát indokolás nélkül visszautasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

Az Eladó a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

(i) Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;

(ii) Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

A banki átutaláshoz nemzetközi formátumú (IBAN) bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása az Eladó részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – visszautasíthatja az Ügyfél vételi ajánlatát, az alábbi esetekben:

(i) amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

(ii) amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

(iii) ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés visszaigazolását és teljesítését.

7. A megrendelt termékek ellenértékének és a házhozszállítás díjának fizetési módja

7.1 A Termékek ára

A Termékek ára Euróban értendő, amely tartalmazza a 27%-os ÁFA-t (általános forgalmi adót).
Az árak nem tartalmazzák a futárszolgálat által teljesített szállítás költségeit. Külön csomagolási költség nem kerül felszámolásra.
A megrendelt és kifizetett Termékekről az Eladó számlát állít ki, elsősorban elektronikus formában. A kiállított számlát az Eladó e-mail útján megküldi a Vásárló számára.

7.2 A megrendelt Termék fizetésének módja

Online fizetés
A Weboldal átirányítja a Vásárlót az online fizetési felületre, ahol a Vásárló köteles megadni a bankkártyájának adatait a fizetés véglegesítéséhez. A Vásárló a „Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti a vételi ajánlatát. A fizetés teljesítését követően a fizetési felület a Vásárlót visszairányítja a Weboldalra. A Megrendelés Eladónak a Weboldalra történő visszairányítással és az Eladó visszaigazolásával zárul le.

  • Online fizetési felület megnevezése:: Paylike
  • Online fizetési felület: székhelye: DK-8200, Aarhus, Pedersenvej 14.
  • Online fizetési felület telefonszáma: +36 1 500 9480
  • Online fizetési felület e-mail címe: hello@paylike.hu

7.3 Házhozszállítás díjszabása
Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a vételi ajánlat leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein.

8. A szállítás időpontja és módja, a tulajdonjog átszállás

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi vagy külföldi szállítási címre eljuttatja.

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

Az Eladó a szállítást magyarországi és az alábbi külföldi címekre vállalja:

(i) Németország

(ii) Lengyelország

(iii) Ausztria

(iv) Cseh Köztársaság

(v) Románia

(vi) Szlovákia

(vii) Olaszország

(viii) Spanyolország

(ix) Belgium

(x) Finnország

(xi) Dánia

(xii) Egyesült Királyság

(xiii) Görörország

(xiv) Franciaország

(xv) Hollandia

(xvi) Horvátország

(xvii) Portugália

(xviii) Szlovénia

(xix) Bulgária

(xx) Irország

(xxi) Liechtenstein

(xxii) Luxemburg

(xxiii) S

A Megrendelés teljesítésére a Megrendelésre vonatkozó ajánlatot elfogadó visszaigazolást követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, futárszolgálat útján, a Vásárló által megadott magyarországi szállítási címre, munkanapokon reggel 8:00 és délután 17:00 óra között, míg a külföldi szállítási címre az elfogadó visszaigazolást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kerül sor, futárszolgálat útján, munkanapokon reggel 8:00 és délután 17:00 óra között. A Vásárló legkésőbb a kézbesítést megelőző napon e-mailben értesítést kap arról, hogy a kézbesítésre várhatóan melyik napon és napszakban kerül sor, ez az értesítés azonban mindössze tájékoztató jellegű, és nem válik a Szerződés részévé. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Vásárló számára, egy alkalommal jogosult a kézbesítés időpontjának módosítását kérni.

Az át nem vett csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díja Vásárlót terheli.

A Termék feletti tulajdonjog a vételár teljes összegének hiánytalan megfizetésével száll át a Vásárlóra.

9. Szállítással kapcsolatos információk

A Termék Szállításakor a szállítandó csomag minden esetben tartalmazza:

(i) a megrendelt Terméket;

(ii) a Termékhez kapcsolódó számlát;

(iii) a szállítás helye szerinti országban kötelezően előírt teljes dokumentációt;

(iv) tájékoztató- és marketing anyagokat.

A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

Az utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

A küldemény elvesztését, részleges elvesztését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 (három) napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

Az Eladót a szállítással összefüggésben felelősség nem terheli.

10. Számlázás

Az Eladó előlegszámlát (proforma) állít ki azon vételi ajánlatok esetében, ahol a Vásárló fizetési módként banki átutalást jelölt meg. A Vásárló a Megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési móddal kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az Eladó az Ügyfél vételi ajánlatát visszautasíthatja, rendszeréből törölheti. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó– a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

Az Eladó nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok a Eladó számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra.

Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott vételi ajánlatért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, az Eladó e tekintetben felelősségét kizárja.

11. Elállás

A fogyasztó és vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő Vásárló a kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult arra, hogy elállási jogát gyakorolja, azaz a megrendelt, bontatlan csomagolású Terméket indokolás nélkül visszaküldje. A Vásárló elállási jogának gyakorlását az Eladónak címzett jognyilatkozattal köteles közölni, postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy email útján. Az Eladó az elállási jognyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles közölni a Vásárlóval a kézhezvétel tényét. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül az Eladónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége az Eladót terheli.

Elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló által korábban teljesített szállítási költségeket az Eladó köteles a Vásárló számára megtéríteni, kivéve, ha a Vásárló olyan fuvarozási módot választott, mely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozási módtól eltérő. Az Eladó a megtérítési kötelezettségét mindaddig nem köteles teljesíteni, amíg a megrendelt Terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Vásárló hitelt érdemlő módon nem igazolta, hogy a Terméket visszaküldte. Az Eladó, a Termék vonatkozásában gyakorolt elállásról való tudomásszerzést követő 14 tizennégy napon belül köteles a megfizetett összeg Vásárló részére történő visszatérítésére.

A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén is köteles mindazon anyagi károk megtérítésére, mely a nem rendeltetésszerű használatának következménye.
Vásárló a következő esetekben nem jogosult az elállási jog gyakorlására:
(i) olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet az Eladó kifejezetten a Vásárló kérésére és az általa meghatározott követelményeknek megfelelőn állíttatott elő;

(ii) olyan Termék esetében, amelynél az Eladó a Vásárló kifejezett kérésének eleget téve végeztetett sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat a megrendelt Termék vonatkozásában;

(iii) olyan Termék esetén, mely a csomag átadását és felbontását követően higiéniai vagy egészségvédelmi okokból nem küldhető vissza.

Amennyiben valamely Vásárló elállási joga visszaélésszerű gyakorlásának alapos gyanúja fel, az Eladó e tekintetben jogosult vizsgálatot kezdeményezni, és amennyiben a visszaélésszerű joggyakorlás ténye bizonyítást nyer, az Eladó jogosult az adott Vásárlót a Webáruház szolgálatásai igénybevételétől a továbbiakban eltiltani, a Webáruházból kitiltani.

12. Szavatosság

A megrendelt Termék hibája esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§-ainak megfelelően, valamint termékszavatossági igényt a Ptk. 6:168-170.§-ainak megfelelően.
A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szakaszai az irányadók.

12.1 Kellékszavatosság

Az Eladó a Megrendelés hibás teljesítése esetén kellékszavatossággal tartozik a Vásárló irányába.
A Vásárló kellékszavatossági igénye alapján:

(i) kérhet kijavítást vagy kicserélést (a Ptk. 6:159. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kivételekkel);

(ii) igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását;

(iii) kijavíthatja vagy kijavíttathatja a hibát az Eladó költségére;

(iv) a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a választott kellékszavatossági okról másik okra is áttérhet, azonban annak költségét a Vásárló köteles megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül köteles az Eladóval közölni, a két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

12.2 Termékszavatosság

l.2 Termékszavatosság
A Vásárló jogosult az Eladó által átadott Termék hibája esetén kérni a Termék hibájának kijavítását, vagy – amennyiben a Termék megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem vihető véghez – a Termék kicserélését.

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg az Eladó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárló köteles a Termék hibájáról annak felfedezését követően késedelem nélkül értesíteni az Eladót. A felfedezést követő két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Az Eladót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított kettő évig terheli, azonban e határidő jogvesztő határidőnek minősül.

Az Eladó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

(i) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető;

(ii) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

a) Felelősség

Az Eladó nem felel semmilyen kárért, mely a Termékek használatából ered (termékkár). Az Eladó nem vállal felelősséget a Termékeknek a futárszolgálatnak történő átadását követő, a szállításból eredő káráért.

b) Vis major

Vis maior alatt értendő minden olyan esemény vagy körülmény, mely kárt okoz a Szerződés teljesítésével összefüggésben valamelyik félnek, és amely a másik fél ellenőrzési körén kívül esik és számára előre nem látható, továbbá nem várható el tőle, hogy ezen eseményt vagy körülményt elkerülje vagy elhárítsa.

Vis maior esetei közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), valamint bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs, behozatali tilalom egy termékre).

A Szerződésben résztvevő felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, ha azt Vis maior okozta.

Amennyiben a Vis maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a Szerződést anélkül, hogy a másik fél emiatt kártérítési igényt érvényesíthetne.

c) Online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Eladónak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Eladó ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

Az Ügyfél az Eladóval, mint Termék gyártójával és forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

Amennyiben egy adott internethálózatról az Eladó megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

A Weboldalon feltüntetett tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

d) Szellemi tulajdon

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az Eladó tulajdonát képezi és a Eladó ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – az Eladó kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

Amennyiben az Eladó egy Ügyfélnek/Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

e) Panaszkezelés

Amennyiben a Vásárló a megrendelt Termékkel, annak kézbesítésével, csomagolásával, minőségével, vagy ezzel összefüggésben bármi mással összefüggésben panasszal kíván élni, panaszát a Eladóhoz köteles eljuttatni. Az Eladó a panasz elbírálásáról haladéktalanul, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított öt (5) munkanapon belül köteles gondoskodni, annak eredményéről a Vásárlót tájékoztatni.

Az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a panasz felvételének napjától számított 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Panaszt elutasító válasz esetén az elutasítás okát meg kell indokolni.

Az Eladóval kötött Szerződésből eredő jogvitákat a felek kötelesek elsősorban békés úton, közös megegyezéssel, vagy a Vásárló lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál megoldani.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló panaszát az Eladó elutasítja, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezéseinek megfelelően békéltető testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: 06 (1) 488 21 86; telefon: 06 (1) 488 21 31.

f) Adatkezelés, titoktartás

A személyes adatok kezelése vonatkozásában a Weboldalon elérhető mindenkori adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak.

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott minden további, személyes adatnak nem minősülő tényt, adatot, információt bizalmasan kezel, azt illetéktelen személyekkel nem osztja meg, nem teszi közzé illetve hozzáférhetővé.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben birtokába került mindennemű adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. Ezen rendelkezés megsértése esetén az Eladó a Vásárlóval szemben minden polgári jogi, büntetőjogi illetve közigazgatási lépést hajlandó megtenni annak érdekében, hogy igényeinek érvényt szerezzen.

g) Hírlevél, sütik

12.3 Hírlevél

A Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációval illetve a Megrendelőlap postai úton történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Weboldalon történő regisztrációnál megadott email címre az akcióiról és az újdonságairól szóló tájékoztatást, ajánlatot küldjön, valamint értesítse új Termékek megjelenéséről hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link segítségével.

12.4 Sütik

Az Eladó az online rendelés optimális működéséhez sütiket (cookie) használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a Weboldal felhasználóinak számítógépén. Ennek megtörténtéről a Megrendelő nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a Megrendelő technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra az Eladó nem veszi igénybe. A cookie-fogadás Megrendelő általi letiltása – amelynek pontos módjáról a Megrendelő böngészőjének útmutatója ad eligazítást – a tevékenység igénybevételének nem akadálya, azonban a Weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

h) Értékelések, minősítések, hozzászólások

A minél nagyobb ügyfélelégedettség érdekében az Eladó lehetőséget biztosít az Ügyfelek számára arra, hogy az egyes Termékekkel kapcsolatos tapasztalataikat megosszák, elégedettségüket kifejezzék, kérdéseket tegyenek fel, vagy éppen értékeljék az adott Termék minőségét, színvonalát. Ez egyrészt elősegíti, hogy a Webáruház ügyfelei minél nagyobb elégedettséggel vegyék igénybe a Webáruház szolgáltatásait, másrészt segíti az Eladót abban, hogy felmérje, mely Termékek töltik el a legnagyobb elégedettséggel az Ügyfeleket, illetve mely Termékek vonatkozásában a legnagyobb a kereslet.

Az Értékelések, Minősítések, Hozzászólások jogát tilos visszaélésszerűen gyakorolni. Az Értékelések, Minősítések, Hozzászólások nem irányulhatnak, sem az Eladó, sem harmadik személyek jó hírnevének és üzleti érdekeinek hátrányos befolyásolására. Amennyiben valamely Ügyfél ezen joga visszaélésszerű gyakorlásának alapos gyanúja fel, az Eladó e tekintetben jogosult vizsgálatot kezdeményezni, és amennyiben a visszaélésszerű joggyakorlás ténye bizonyítást nyer, Eladó jogosult az adott Ügyfelet a Webáruház szolgálatásai igénybevételétől a továbbiakban eltiltani, a Webáruházról kitiltani.

i) Záró rendelkezések

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa (különös tekintettel arra az esetre, ha azt a Webáruház működési módjának változása, illetve a jogszabályi környezet módosulása ezt indokolja), a módosítás tényéről pedig a Felhasználókat, Ügyfeleket és Vásárlókat a Webáruházon történő közzététellel, továbbá e-mail útján értesítse. A Vásárló és az Eladó között kötött Szerződésre minden esetben a hatályos ÁSZF alkalmazandó.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF magyar, valamint angol nyelven jött létre. Eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Kelt: Debrecen 2019. Augusztus 29.

<