GYIK

VÉTELI AJÁNLAT, MEGRENDELÉS, A MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA

Amennyiben egy Terméket meg kíván rendelni, az adott Termék képénél a „Kosárba” gombra kattintva a kiválasztott Terméket elhelyezheti a Kosárban. A Kosár tartalmában elhelyezett Termékek 15 (tizenöt) percig állnak a Vásárló rendelkezésére, ezt követően a Kosár automatikusan frissül (kiürül) és a Vásárlónak újra ki kell választania a megrendelni kívánt Terméket. Amennyiben a rendelkezésre állási idő lejárta miatt a Kosárban elhelyezett Termék az újbóli kiválasztás során már nem elérhető, az Eladót e tekintetben semminemű felelősség nem terheli.

A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a vételi ajánlat véglegesítését.

A Kosár tartalma a Kosár menüpont segítségével bármikor ellenőrizhető, szerkeszthető, a megadott tételek mennyisége módosítható, az egyes tételek törölhetők.

A Kosár összeállítását követően a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat szükséges megadni, valamint a fizetési és az átvételi módot kell kiválasztani.  A „Megrendelem” gomb megnyomásával a vételi ajánlat megtétele véglegesítettnek minősül. A vételi ajánlat véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF illetve az adatkezelési tájékoztatót ismeri, azok tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, a Megrendeléshez szükséges, általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Eladó a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, továbbítsa, kezelje, szükség esetén a Vásárlóval az Eladó felvegye a kapcsolatot a Vásárló által megadott elérhetőségek valamelyikén. A vételi ajánlat Véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértkét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén pedig az Eladó a Megrendelés teljesítését megtagadhatja.

A vételi ajánlatok feldolgozása munkanapokon reggel 8:00-tól délután 17:00 óráig tart. A vételi ajánlat feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség vételi ajánlat megtételére, annak feldolgozására azonban ebben az esetben a következő munkanapon kerül sor.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban harmadik személy szolgáltatásait vegye igénybe, a Vásárló előzetes, vagy utólagos tájékoztatásával. Ehhez a Vásárló hozzájárulása nem szükséges, ugyanakkor az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlóval kötött Szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

Az Eladó a véglegesített Megrendelést emailben visszaigazolja vagy az Ügyfél vételi ajánlatát emailben elutasítja. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló email útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz email útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Az Eladó jogosult az Ügyfél vételi ajánlatát visszautasítani

  • fizetőképességi garanciák hiányában;
  • hiányos vagy hibás Megrendelés esetén;
  • készlethiány esetén.

A fentieken túlmenően az Eladó jogosult visszautasítani olyan Ügyfél vételi ajánlatát, akivel annak korábban leadott Megrendelése alapján perben vagy vitában áll, illetve minden olyan Ügyfélét, akit az Eladó alkalmatlannak talál többek között azért, mert a jelen ÁSZF-ben foglalt, online vásárlásra irányadó szabályokat megsértette, illetve olyan Ügyfelet, aki tudomása szerint korábban bármilyen csalárd ügyletben részt vett.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél vételi ajánlatát indokolás nélkül visszautasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

Az Eladó a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

  • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
  • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

A banki átutaláshoz nemzetközi formátumú (IBAN) bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása az Eladó részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – visszautasíthatja az Ügyfél vételi ajánlatát, az alábbi esetekben:

  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
  • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés visszaigazolását és teljesítését.

<