szállítási információk

A SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA ÉS MÓDJA, A TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁS

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi vagy külföldi szállítási címre eljuttatja.

Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.

Az Eladó a szállítást magyarországi és az alábbi külföldi címekre vállalja:

(I) Németország
(II) Lengyelország
(III) Ausztria
(IV) Csehország
(V) Románia
(VI) Szlovákia
(VII) Olaszország
(VIII) Spanyolország
(IX) Belgium
(X) Finnország
(XI) Dánia
(XII) Egyesült Királyság
(XIII) Görögország
(XIV) Franciaország
(XV) Hollandia
(XVI) Horvátország
(XVII) Portugália
(XVIII) Szlovénia
(XIX) Bulgária
(XX) Írország
(XXI) Liechtenstein
(XXII) Luxembourg
(XXIII) Svédország

A Megrendelés teljesítésére a Megrendelésre vonatkozó ajánlatot elfogadó visszaigazolást követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, futárszolgálat útján, a Vásárló által megadott magyarországi szállítási címre, munkanapokon reggel 8:00 és délután 17:00 óra között, míg a külföldi szállítási címre az elfogadó visszaigazolást követő 10 (tíz) munkanapon belül kerül sor, futárszolgálat útján, munkanapokon reggel 8:00 és délután 17:00 óra között. A Vásárló legkésőbb a kézbesítést megelőző napon e-mailben értesítést kap arról, hogy a kézbesítésre várhatóan melyik napon és napszakban kerül sor, ez az értesítés azonban mindössze tájékoztató jellegű, és nem válik a Szerződés részévé. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Vásárló számára, egy alkalommal jogosult a kézbesítés időpontjának módosítását kérni.

Az át nem vett csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díja Vásárlót terheli.

A Termék feletti tulajdonjog a vételár teljes összegének hiánytalan megfizetésével száll át a Vásárlóra.

SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Termék Szállításakor a szállítandó csomag minden esetben tartalmazza:

  • a megrendelt Terméket;
  • a Termékhez kapcsolódó számlát;
  • a szállítás helye szerinti országban kötelezően előírt teljes dokumentációt;
  • tájékoztató- és marketing anyagokat.

A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

Az utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

A küldemény elvesztését, részleges elvesztését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 (három) napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

Az Eladót a szállítással összefüggésben felelősség nem terheli.

<